Kosztorysowanie

Do zakresu oferowanych przez nas usług należy m.in. wykonywanie kosztorysów: ofertowych, inwestorskich i powykonawczych. W zależności od celu wykonywanego kosztorysu, jego formę dobieramy indywidualnie w kontakcie z klientem.  Zajmujemy się kosztorysowaniem zarówno robót inwestycyjnych jak i remontowych. Dobrze wykonany kosztorys pozwala zaoszczędzić nawet do kilkudziesięciu procent kosztów inwestycji.  Korzystamy wyłącznie z oryginalnych baz danych i programów specjalistycznych. Fachowa wiedza naszych pracowników oraz doświadczenie zdobyte podczas realizacji dotychczasowych przedsięwzięć projektowych są gwarancją rzetelności kalkulacji kosztów inwestycji. Sporządzamy kosztorysy na podstawie projektów budowlanych lub wykonawczych dostarczanych przez Zamawiającego oraz na podstawie przedmiarów lub obmiarów robót.…continue reading →