Automatyka przemysłowa to jedną z gałęzi cybernetyki, która koncentruje się na analizie i modelowaniu matematycznym procesów przemysłowych, na przykład mechanicznych, pneumatycznych czy hydraulicznych. W systemach tego rodzaju pracują przede wszystkim urządzenia wykonawcze, sterujące i pomiarowe, które razem tworzą sprawnie działający układ.

Automatyka ma szerokie zastosowanie w przemyśle – rozwiązania tego rodzaju są stosowane między innymi w przemyśle wydobywczym i metalurgicznym, w procesach chemicznych i petrochemicznych, jako linie produkcyjne w fabrykach, a także w systemach transportu i sieciach użyteczności publicznej.

W naszej firmie oferujemy Państwu profesjonalne, dedykowane rozwiązania z zakresu systemów automatyki przemysłowej. Bazując na oczekiwaniach klientów i specyfice procesów technologicznych, jesteśmy w stanie wykonać optymalnie działający układ, który skutecznie poprawi pracę w zakładzie na różnych płaszczyznach jego funkcjonowania.

Posiadamy kompetencje oraz wieloletnie doświadczenie w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań związanych z automatyką i sterowaniem procesami przemysłowymi, oparte na sterownikach PLC, rozproszonych systemach sterowania DCS i wizualizacji procesów SCADA/HMI.

Zapraszamy Państwa do współpracy.