W związku z dynamicznym rozwojem, firma Nowrem Group, integrator technologii budowlanych i systemów instalacyjnych, poszukuje pracowników na następujące stanowiska:

Aktualizacja: 2021.12.09.

SPECJALISTA DO SPRAW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH

Wynagrodzenie do negocjacji – adekwatne do posiadanego doświadczenia.
Miejsce zatrudnienia: Jaworzno
Zakres obowiązków

* Weryfikacja dokumentów pod względem rachunkowym i formalnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
* Wprowadzanie dokumentów do programu księgowego,
* Prowadzenie raportów kasowych oraz rozliczanie zaliczek pracowniczych,
* Uzgadnianie sald z kontrahentami,
* Wystawianie faktur VAT w związku z realizacją usług, zgodnie z przepisami podatkowymi i ustawą o rachunkowości,
* Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów,
* Udział w procesie zamykania miesiąca rozliczeniowego,
* Znajomość obsługi pakietu Office (Word, Excel);
* Współpraca z pozostałymi działami firmy,
* Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych,

Wymagania:
* Wykształcenie wyższe lub średnie, mile widziane kierunkowe,
* Systematyczności, dokładności, samodzielności i odpowiedzialności za wykonywaną pracę.
* Umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:
* Pracę w młodym zespole w dynamicznie rozwijającej się firmie,
* Atrakcyjne warunki finansowe, adekwatne do doświadczenia oraz system premiowy,
* Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
* Rozwój zawodowy poprzez szkolenia, konferencje, kursy,
* Pakiet socjalno- pracowniczy,
* Niezbędne narzędzia pracy, m.in. komputer, telefon.


INŻYNIER BUDOWY/KIEROWNIK ROBÓT

Wynagrodzenie do negocjacji – adekwatne do posiadanego doświadczenia
Miejsce zatrudnienia: Jaworzno

Zakres obowiązków
• Bezpośredni nadzór i koordynacja prowadzonych prac budowlanych i instalacyjnych
• Współpraca z podwykonawcami, inwestorem, projektantami, kierownictwem budowy
• Zarządzanie zespołem pracowników
• Nadzorowanie jakości wykonywanych robót
• Opracowywanie ofert handlowych i uproszczonych kosztorysów
• Prowadzenie dokumentacji technicznej, uczestnictwo w odbiorach prac
• Sporządzanie przedmiarów i obmiarów robót, rozliczanie robót
• Współpraca z dostawcami materiałów w zakresie pozyskania ofert oraz zamówień materiałów

Wymagania
• Wykształcenie wyższe techniczne lub średnie techniczne
• Znajomość specyfiki robót budowlanych i instalacyjnych
• Doświadczenie na podobnym stanowisku
• Prawo jazdy kat. „B”
• Umiejętność czytania dokumentacji technicznej i projektowej
• Znajomość MS Office (Excel, PowerPoint, Word), dodatkowym atutem będzie znajomość programów Autodesk AutoCAD, Norma PRO itp.
• Uprawnienia budowlane do kierowania robotami będą dodatkowym atutem
• Uprawnienia SEP będą dodatkowym atutem
• Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów
• Bardzo dobra organizacja pracy własnej

Oferujemy:
• Pracę w młodym zespole w dynamicznie rozwijającej się firmie
• Atrakcyjne warunki finansowe, adekwatne do doświadczenia oraz system premiowy
• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• Pracę na terenie województwa śląskiego i małopolskiego
• Rozwój zawodowy poprzez szkolenia, konferencje, kursy
• Pakiet socjalno- pracowniczy
• Niezbędne narzędzia pracy, m.in. komputer, telefon, samochód służbowy

Aplikacje prosimy składać na adres: k.chlopek@nowrem.pl

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty, nie zwracamy nadesłanych ofert.


SPECJALISTA DZIAŁU TECHNICZNO – HANDLOWEGO

Wynagrodzenie do negocjacji – adekwatne do posiadanego doświadczenia
Miejsce zatrudnienia: Jaworzno

Zakres obowiązków:
• Weryfikacja merytoryczna zapytań ofertowych oraz postępowań przetargowych,
• Opracowywanie ofert handlowych i kosztorysów,
• Przygotowanie ofert przetargowych,
• Weryfikacja kompletności dokumentacji przetargowej,
• Udział w negocjacjach z Inwestorami i Podwykonawcami,
• Prowadzenie dokumentacji inwestycyjnej,
• Współpraca z podwykonawcami i dostawcami w zakresie pozyskania ofert oraz zamówień materiałów i zleceń usług.

Wymagania:
• Wykształcenie wyższe lub średnie mile widziane wykształcenie techniczne,
• Znajomość specyfiki robót budowlanych i instalacyjnych,
• Umiejętność opracowywania dokumentów przetargowych,
• Umiejętność czytania dokumentacji technicznej i projektowej,
• Znajomość MS Office (Excel, PowerPoint, Word) – dodatkowym atutem będzie znajomość programów Autodesk AutoCAD, Norma PRO itp.,
• Umiejętność analitycznego myślenia,
• Bardzo dobra organizacja pracy własnej,
• Znajomość języka angielskiego – będzie dodatkowym atutem,
• Doświadczenie na podobnym stanowisku – będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:
• Pracę w młodym zespole w dynamicznie rozwijającej się firmie,
• Atrakcyjne warunki finansowe, adekwatne do doświadczenia oraz system premiowy,
• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• Rozwój zawodowy poprzez szkolenia, konferencje, kursy,
• Pakiet socjalno- pracowniczy,
• Niezbędne narzędzia pracy, m.in. komputer, telefon.

Aplikacje prosimy składać na adres: k.chlopek@nowrem.pl

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty, nie zwracamy nadesłanych ofert.


Stanowisko: obchodowy urządzeń nawęglania

Praca w ruchu ciągłym 12-to godzinnym

Wymagania:
ukończona szkoła zawodowa,
dobry stan zdrowia potwierdzony badaniami lekarskimi
Badania lekarskie:
praca na wysokości powyżej 3mb,
praca zmianowa.
praca w porze nocnej,
praca maszyn w ruchu,
hałas w normie

Obowiązki:
wykonywanie czynności zgodnie z przepisami wewnętrznymi obowiązującymi na bocznicy,
kontrola parametrów i wskaźników eksploatacyjnych urządzeń nawęglania,
zgłaszanie usterek Mistrzowi Zmianowemu,
likwidacja awarii w zakresie zadań ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami, instrukcjami i procedurami,
uzgadnianie z kierującym manewrami kolejności czyszczenia wagonów,
doczyszczenie wagonów po rozładunku węgla,
zgłaszanie kierującemu manewrami wagonów nie nadających się do uzdatnienia,
sprawdzenie wzrokowe zabezpieczeń oraz zamknięć klap bocznych w wagonach.
Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie i pakiet socjalny.


Mechanik maszyn i urządzeń

Zakres obowiązków:
– Przeglądy i naprawy silników spalinowych.
– Przeglądy i naprawy układów paliwowych.
– Przeglądy i naprawy układów chłodzenia.
– Przeglądy i naprawy układów powietrza.
– Przeglądy i naprawy samochodów ciężarowych i dostawczych.
– Przeglądy i naprawy układów i instalacji hydrauliki siłowej.
– Przeglądy i naprawy elementów hydrauliki siłowej.
– Przeglądy i naprawy układów smarnych.
– Przeglądy i naprawy mechaniczne : koparek, ładowarek, spycharek, przesiewaczy i ciągników.

Wymagania:
Wykształcenie zawodowe kierunkowe.
Doświadczenie na stanowisku mechanik min. 3 lata.
Samodzielność i dobra organizacja pracy.
Prawo jazdy kat. „B”

Oferujemy:
Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
Pracę w doświadczonym zespole w dynamicznie rozwijającej się firmie.
Profesjonalne zaplecze techniczne.
Niezbędne narzędzia pracy.
Atrakcyjne wynagrodzenie.


Serwisant / Technik klimatyzacji i wentylacji

Zakres obowiązków:
– Montaż i uruchamianie instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.
– Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji urządzeń.
– Diagnostyka i naprawa urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.
– Wykonywanie pomiarów w zakresie wydajności i sprawności urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

Wymagania:
Wykształcenie techniczne.
Podstawowa wiedza w zakresie montażu instalacji elektrycznych. Wentylacyjnych, chłodniczych.
Umiejętność czytania dokumentacji techniczno-ruchowej.
Prawo jazdy kat. „B”
Uprawnienia energetyczne SEP do 1kV/Fgaz – dodatkowy atut.

Oferujemy:
Pracę w młodym zespole w dynamicznie rozwijającej się firmie.
Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
Rozwój oraz podnoszenie kwalifikacji poprzez ustawiczne szkolenia branżowe.
Profesjonalne zaplecze techniczne.
Niezbędne narzędzia pracy takie jak: telefon, laptop, samochód.
Atrakcyjne wynagrodzenie.


Serwisant urządzeń grzewczych i sanitarnych

– wykształcenie minimum średnie
– znajomość branży grzewczej i sanitarnej
– znajomość obsługi urządzeń w zakresie automatyki i sterowania
– uprawnienia energetyczne SEP do 1kV
– doświadczenie zawodowe (dodatkowy atut)
– prawo jazdy


Monter instalacji sanitarnych

– wykształcenie minimum zawodowe
– znajomość branży grzewczej i sanitarnej
– doświadczenie zawodowe
– prawo jazdy


Spawacz

– wykształcenie minimum zawodowe
– uprawnienia oraz umiejętność spawania gazowego
– znajomość branży grzewczej i sanitarnej
– doświadczenie zawodowe
– prawo jazdy


Elektryk – serwisant

– wykształcenie minimum średnie
– znajomość obsługi urządzeń w zakresie automatyki i sterowania
– uprawnienia energetyczne SEP do 1kV
– doświadczenie zawodowe (dodatkowy atut)
– znajomość branży grzewczej i sanitarnej (dodatkowy atut).
– prawo jazdy

Kontakt:
e-mail: kadry@nowrem.pl
tel. 32 729 88 01
+48 603 609 930
+48 603 609 366
+48 605 609 310