Praca

pl

W związku z dynamicznym rozwojem, firma Nowrem poszukuje pracowników na następujące stanowiska:

Stanowisko: obchodowy urządzeń nawęglania
(Praca na terenie CEZ Skawina)

Praca w ruchu ciągłym 12-to godzinnym

Wymagania:
ukończona szkoła zawodowa,
dobry stan zdrowia potwierdzony badaniami lekarskimi


Badania lekarskie:
praca na wysokości powyżej 3mb,
praca zmianowa.
praca w porze nocnej,
praca maszyn w ruchu,
hałas w normie

Obowiązki:
wykonywanie czynności zgodnie z przepisami wewnętrznymi obowiązującymi na bocznicy,
kontrola parametrów i wskaźników eksploatacyjnych urządzeń nawęglania,
zgłaszanie usterek Mistrzowi Zmianowemu,
likwidacja awarii w zakresie zadań ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami, instrukcjami i procedurami,
uzgadnianie z kierującym manewrami kolejności czyszczenia wagonów,
doczyszczenie wagonów po rozładunku węgla,
zgłaszanie kierujacemu manewrami wagonów nie nadających się do uzdatnienia,
sprawdzenie wzrokowe zabezpieczeń oraz zamknięć klap bocznych w wagonach.
Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie i pakiet socjalny.


serwisant urządzeń grzewczych i sanitarnych

– wykształcenie minimum średnie
– znajomość branży grzewczej i sanitarnej
– znajomość obsługi urządzeń w zakresie automatyki i sterowania
– uprawnienia energetyczne SEP do 1kV
– doświadczenie zawodowe (dodatkowy atut)
– prawo jazdy


monter instalacji sanitarnych

– wykształacenie minimum zawodowe
– znajomość branży grzewczej i sanitarnej
– doświadczenie zawodowe
– prawo jazdy


spawacz

– wykształcenie minimum zawodowe
– uprawnienia oraz umiejętność spawania gazowego
– znajomość branży grzewczej i sanitarnej
– doświadczenie zawodowe
– prawo jazdy


elektryk – serwisant

– wykształcenie minimum średnie
– znajomość obsługi urządzeń w zakresie automatyki i sterowania
– uprawnienia energetyczne SEP do 1kV
– doświadczenie zawodowe (dodatkowy atut)
– znajomość branży grzewczej i sanitarnej (dodatkowy atut).
– prawo jazdy

Kontakt:
e-mail: r.iwanska@nowrem.pl lub tel. 32 753 23 88

RODO

Szanowni Państwo
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO).
Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić Państwa dane osobowe, wykorzystywać je wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić Państwu możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce Prywatności.
Bardzo zależy na tym, aby pozostać z Panią/Panem w stałym kontakcie i móc nadal informować o bieżących działaniach prowadzonych przez Spółkę.
__________________________________________________________________________________
Podstawowe informacje o ochronie danych osobowych:
Administrator Danych: NOWREM GROUP SP. Z O.O. SP.K. Cel przetwarzania: Zarządzanie usługą wysyłania spersonalizowanych wiadomości dopasowanych do profilu zainteresowanej osoby Podstawa prawna przetwarzania: Zgoda zainteresowanej osoby. Odbiorcy: Dane mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. dostawcom usług IT. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub na podstawie zawartej z Administratorem umowy, czyli na wyraźnie zlecenie Administratora. Prawa: Użytkownik ma prawo w każdej chwili skorzystać z prawa do dostępu do swoich danych osobowych, żądać ich sprostowania, usunięcia oraz wyrażenia sprzeciwu oraz innych praw ustawowych, a także prawo do wycofania zgody na dalsze przetwarzania – wysyłając stosowne powiadomienie na adres e-mail: biuro@nowrem.pl
Dodatkowe, szczegółowe informacje o ochronie danych można przeczytać w naszej Polityce Prywatności