Do zakresu oferowanych przez nas usług należy m.in. wykonywanie kosztorysów: ofertowych, inwestorskich i powykonawczych. W zależności od celu wykonywanego kosztorysu, jego formę dobieramy indywidualnie w kontakcie z klientem.  Zajmujemy się kosztorysowaniem zarówno robót inwestycyjnych jak i remontowych.

Dobrze wykonany kosztorys pozwala zaoszczędzić nawet do kilkudziesięciu procent kosztów inwestycji.  Korzystamy wyłącznie z oryginalnych baz danych i programów specjalistycznych. Fachowa wiedza naszych pracowników oraz doświadczenie zdobyte podczas realizacji dotychczasowych przedsięwzięć projektowych są gwarancją rzetelności kalkulacji kosztów inwestycji.

Sporządzamy kosztorysy na podstawie projektów budowlanych lub wykonawczych dostarczanych przez Zamawiającego oraz na podstawie przedmiarów lub obmiarów robót.
W przypadku ich braku, wykonujemy przedmiary na podstawie wytycznych inwestora.

Zajmujemy się kosztorysami w specjalnościach:

– budowlanej

– instalacje wodno-kanalizacyjne

– ogrzewanie i chłodzenie

– instalacje gazowe

– węzły cieplne, kotłownie

– instalacje solarne i fotowoltaiczne

– instalacje wentylacyjne

– instalacje klimatyzacyjne

– instalacje elektryczne i teletechniczne

– automatyka i sterowanie urządzeń

– prace ziemne

W sprawach dotyczących wyceny kosztorysu, prosimy o kontakt mailowy:
projekt@nowrem.pl
lub telefoniczny:
tel. (32) 729 88 01,
tel. +48 605 609 785