Budownictwo kolejoweBranża kolejowa jest jedną z większych w Polsce i ciągle wymaga dużych inwestycji, modernizacji i remontów. Sektor prywatny odgrywa coraz większą rolę w kolejnictwie i często jest głównym motorem zmian na kolei. Firma NOWREM uczestniczy w tych pozytywnych zmianach, wykonując kompleksowe prace w pełnym zakresie robót kolejowych, takich jak projektowanie, budowa i remonty infrastruktury kolejowej.

 
 
Zapraszamy do skorzystania z następujących usług:
– Budowa nawierzchni kolejowej, podtorza i rozjazdów.
– Projektowanie, budowa, modernizacja oraz nadzór, utrzymanie i przeglądy bocznic kolejowych.
– Przeglądy techniczne infrastruktury kolejowej.
– Roboty w torach o prześwicie normalnym, szeroko i wąskotorowym.
– Remonty rozjazdów zwyczajnych, krzyżowych, podwójnych i pojedynczych.
– Przejazdy kolejowe z płyt żelbetowych.
– Tory na ławach i fundamentach żelbetowych
– Remonty mostów i wiaduktów kolejowych.
– Naprawy i budowy peronów kolejowych.
– Roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe.