Posts Tagged ‘kosztorysowanie’

Kosztorysowanie

Do zakresu oferowanych przez nas usług, należy wykonywanie kosztorysów, zarówno ofertowych, inwestorskich jak również powykonawczych. W zależności od celowości wykonywanego kosztorysu, jego formę dobieramy indywidualnie w kontakcie z klientem.  Zajmujemy się kosztorysowaniem zarówno robót inwestycyjnych jak i remontowych.

Dobrze wykonany kosztorys pozwala zaoszczędzić nawet do kilkunastu procent kosztów inwestycji.  Korzystamy wyłącznie z oryginalnych programów specjalistycznych, bazując na wiedzy zdobytej podczas realizacji dotychczasowych przedsięwzięć.

Sporządzamy kosztorysy na podstawie projektów budowlanych lub wykonawczych dostarczanych przez Zamawiającego oraz na podstawie przedmiarów lub obmiarów robót.
W przypadku ich braku, wykonujemy przedmiary na podstawie wytycznych inwestora.

Zajmujemy się kosztorysami w specjalnościach:

– instalacje wodno-kanalizacyjne

– ogrzewanie i chłodzenie

– instalacje gazowe

– węzły cieplne, kotłownie

– instalacje solarne

– instalacje wentylacyjne

– instalacje klimatyzacyjne

– automatyka i sterowanie urządzeń

– przyłącza i sieci zewnętrzne

W sprawach dotyczących wyceny kosztorysu, prosimy o kontakt mailowy:
projekt@nowrem.pl
lub telefoniczny – tel. (32) 751 56 07, (32) 753 23 88 wew.2, tel. 605609785,
Michał Bytomski – tel. 605609310