Dopłata 45% na zestawy solarne

Już kilka tysięcy właścicieli domów skorzystało z dotowanego przez państwo kredytu na zakup i montaż kolektorów słonecznych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFŚiGW) uruchomił w roku 2010 specjalny program we współpracy z UE, z którego mogą skorzystać właściciele domów jednorodzinnych, ale również podmioty takie jak spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe - pod warunkiem, że nie korzystają z miejskiej sieci ciepłowniczej. Tak więc osoby i instytucje spełniające powyższe kryteria, mogą liczyć na spłatę przez Fundusz 45% kredytu przeznaczonego na inwestycje solarne.   (więcej…)