Automatyka i sterowanie procesami przemysłowymi

Automatyka przemysłowa to jedną z gałęzi cybernetyki, która koncentruje się na analizie i modelowaniu matematycznym procesów przemysłowych, na przykład mechanicznych, pneumatycznych czy hydraulicznych. W systemach tego rodzaju pracują przede wszystkim urządzenia wykonawcze, sterujące i pomiarowe, które razem tworzą sprawnie działający układ. Automatyka ma szerokie zastosowanie w przemyśle – rozwiązania tego rodzaju są stosowane między innymi w przemyśle wydobywczym i metalurgicznym, w procesach chemicznych i petrochemicznych, jako linie produkcyjne w fabrykach, a także w systemach transportu i sieciach użyteczności publicznej. W naszej firmie oferujemy Państwu profesjonalne, dedykowane rozwiązania z zakresu systemów automatyki przemysłowej. Bazując…continue reading →

Systemy budynku inteligentnego

Firma Nowrem Group oferuje Państwu nowoczesne rozwiązania w zakresie automatyki i sterowania, w tym kompletne systemy budynków inteligentnych oraz przemysłowe rozwiązania sterowania procesami grzewczymi. BMS - AUTOMATYZACJA BUDYNKÓW DLA DOMÓW INTELIGENTNYCH BMS (ang. Building Management Systems) - to System Zarządzania Budynkiem, zwany też popularnie "inteligentnym budynkiem". Inteligentny budynek posiada system czujników i detektorów oraz jeden, zintegrowany system zarządzania wszystkimi znajdującymi się w budynku instalacjami. Dzięki informacjom pochodzącym z różnych elementów systemu, budynek może reagować na zmiany środowiska wewnątrz i na zewnątrz, co prowadzi do maksymalizacji funkcjonalności, komfortu i bezpieczeństwa oraz minimalizacji kosztów eksploatacji.…continue reading →